Teeschalen

Teeschale

Teeschale, Chawan, bei 1250° Celsius aus dem Holzbrandofen herausgezogen und rapide an der Luft abgekühlt, Durchmesser 10,5 cm, Höhe 9 cm.

Teeschale

Teeschale, Chawan, bei 1250° Celsius aus dem Holzbrandofen herausgezogenund rapide an der Luft abgekühlt, Durchmesser 10,5 cm, Höhe 8 cm.